DFR History
  • Position: Sell | Profit Percent: 4.99% | Profit: 499 Pips | Total Daily Profit: 12.56% | Open Time: 2024.05.15 17:29:55
  • Position: Sell | Profit Percent: 7.57% | Profit: 757 Pips | Total Daily Profit: 7.57% | Open Time: 2024.05.15 18:02:35
  • Position: Sell | Profit Percent: 3.66% | Profit: 366 Pips | Total Daily Profit: 4.52% | Open Time: 2024.05.15 18:31:03
  • Position: Sell | Profit Percent: 0.86% | Profit: 86 Pips | Total Daily Profit: 0.86% | Open Time: 2024.05.15 17:00:19
  • Position: Buy | Profit Percent: 3.91% | Profit: 391 Pips | Total Daily Profit: 4.66% | Open Time: 2024.04.23 04:37:00
برنزی
100 $
نقره ای
200 $
طلایی
490 $
الماس
950 $
پلاتین
2,300 $
پلاتینیوم
4,300 $
زمرد
8,000 $
ویژه
15,000 $
برنزی
195 $
نقره ای
395 $
طلایی
970 $
الماس
1,800 $
پلاتین
4,500 $
پلاتینیوم
8,800 $
زمرد
17,500 $
ویژه
30,000 $
برنزی
290 $
نقره ای
590 $
طلایی
1,450 $
الماس
2,700 $
پلاتین
6,800 $
پلاتینیوم
13,300 $
زمرد
26,000 $
ویژه
44,000 $
برنزی
570 $
نقره ای
1,150 $
طلایی
2,800 $
الماس
5,200 $
پلاتین
13,100 $
پلاتینیوم
26,000 $
زمرد
50,000 $
ویژه
84,000 $
برنزی
1,100 $
نقره ای
2,250 $
طلایی
5,500 $
الماس
10,200 $
پلاتین
26,000 $
پلاتینیوم
50,000 $
زمرد
95,000 $
ویژه
165,000 $
موضوع
01
02
03

انتخاب طرح اشتراک موردنظر نسبت به موجودی حساب در بروکر و مدت زمان اشتراک

پرداخت هزینه ربات نسبت به طرح انتخاب شده

انجام مراحل فعال‌سازی ربات و آغاز کسب درآمد

در این صفحه طرح‌های مختلف اشتراک ربات قابل مشاهده و سفارش هستند. شما می‌توانید با درنظر گرفتن موجودی حساب خود در بروکر و مدت زمانی که مایلید از ربات استفاده کنید، طرح موردنظر را تهیه بفرمائید. می‌توانید برای راهنمایی انجام تمامی مراحل، از ویدئوهای آموزشی که به صورت کامل در وبسایت قرار دارند استفاده کنید.