DFR History
  • Position: Sell | Profit Percent: 4.99% | Profit: 499 Pips | Total Daily Profit: 12.56% | Open Time: 2024.05.15 17:29:55
  • Position: Sell | Profit Percent: 7.57% | Profit: 757 Pips | Total Daily Profit: 7.57% | Open Time: 2024.05.15 18:02:35
  • Position: Sell | Profit Percent: 3.66% | Profit: 366 Pips | Total Daily Profit: 4.52% | Open Time: 2024.05.15 18:31:03
  • Position: Sell | Profit Percent: 0.86% | Profit: 86 Pips | Total Daily Profit: 0.86% | Open Time: 2024.05.15 17:00:19
  • Position: Buy | Profit Percent: 3.91% | Profit: 391 Pips | Total Daily Profit: 4.66% | Open Time: 2024.04.23 04:37:00

اشتراک های VPS

طلایی / 30 روز
پردازنده
نوع پردازنده
هارد
حافظه رم
ترافیک ماهیانه
پورت شبکه
آپتایم
موقعیت
مبلغ $25
الماس / 30 روز
پردازنده
نوع پردازنده
هارد
حافظه رم
ترافیک ماهیانه
پورت شبکه
آپتایم
موقعیت
مبلغ $50
ویژه / 30 روز
پردازنده
نوع پردازنده
هارد
حافظه رم
ترافیک ماهیانه
پورت شبکه
آپتایم
موقعیت
مبلغ $75
طلایی / 30 روز
پردازنده
نوع پردازنده
هارد
حافظه رم
ترافیک ماهیانه
پورت شبکه
آپتایم
موقعیت
مبلغ $25
الماس / 30 روز
پردازنده
نوع پردازنده
هارد
حافظه رم
ترافیک ماهیانه
پورت شبکه
آپتایم
موقعیت
مبلغ $50
ویژه / 30 روز
پردازنده
نوع پردازنده
هارد
حافظه رم
ترافیک ماهیانه
پورت شبکه
آپتایم
موقعیت
مبلغ $75
طلایی / 30 روز
پردازنده
نوع پردازنده
هارد
حافظه رم
ترافیک ماهیانه
پورت شبکه
آپتایم
موقعیت
مبلغ $25
الماس / 30 روز
پردازنده
نوع پردازنده
هارد
حافظه رم
ترافیک ماهیانه
پورت شبکه
آپتایم
موقعیت
مبلغ $50
ویژه / 30 روز
پردازنده
نوع پردازنده
هارد
حافظه رم
ترافیک ماهیانه
پورت شبکه
آپتایم
موقعیت
مبلغ $75
موضوع
01
02
03

انتخاب طرح اشتراک موردنظر نسبت به کشور و مشخصات فنی سرور

فعال‌سازی و استفاده از سرور خریداری شده

فعالسازی + ورود به سرور مجازی خریداری شده

از آنجایی که تمامی ربات‌های فارکس برای انجام معامله به اینترنت پرسرعت و رصد بازار به صورت 24 ساعته نیاز دارند، استفاده از VPS یا همان سرور مجازی بهترین و منطقی‌ترین گزینه برای فعالیت صحیح و دائم ربات می‌باشد. در این صفحه طرح‌های مختلف اشتراک VPS قابل مشاهده و سفارش هستند. شما می‌توانید با درنظر گرفتن کشور سرور و مشخصات فنی موردنظر، طرح مناسب خود را تهیه بفرمائید. می‌توانید برای راهنمایی انجام تمامی مراحل، از ویدئوهای آموزشی که به صورت کامل در وبسایت قرار دارند استفاده کنید.